ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 2 อาคาร 2

เบอร์โทรติดต่อ 053-944-229

เบอร์มือถือ 065-0198119

Email: defd.edu@gmail.com

Website: www.defdcmu.com

Facebook : https://www.facebook.com/DEFD.EDU

Line ID  : defd.edu