การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะได้มีการทำวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและในวงวิชาการ จึงให้จัดทำประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ดังรายละเอียดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด

แบบขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์

Posted in news.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *