สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย1) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามหาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางหนึ่งคือ การทุ่มงบประมาณให้กับงานวิจัยรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจผู้คน วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา เพื่อใช้แก้ปัญหา เยียวยา และพัฒนาชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมางานวิจัยจำนวนหนึ่งอาจยังไม่ตอบโจทย์ของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยยังคงมีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างองค์ความรู้กับการปฏิบัติงาน ความแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จริง ฝ่าย 1 จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/div1/11778-call-for-paper-for-sri13-security-in-the-southern-border-provinces

Posted in news.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *