โครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ สานสัมพันธ์การเรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาเอก ได้จัดโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ สานสัมพันธ์การเรียนรู้ชุมชนขึ้น ณ Teacher Camp อำเภอเชียของ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของวิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาเอกในแต่ละชั้นปีนั้นได้ทำความรู้จัก  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับปริญญา โดยเฉพาะการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการลงพื้นที่วิจัยภาคสนาม และที่สำคัญจะเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และนักศึกษาแต่ละรุ่นได้เหลียวหลังและแลหน้าถึงสาขาการศึกษาวิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกัน  โดยทางวิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ์ และความท้าทายประเด็นสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อ “การก่อเกิดของพหุวัฒนธรรมศึกษาในเขตชายแดนไทย-ลาวในยุคประชาคมอาเซียน : ปัญหาและความท้าทายสำหรับการจัดการศึกษา” โดยคุณนิวัตน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา และรับฟังบรรยายในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรมศึกษาเปรียบเทียบ :  การก่อเกิดพหุวัฒนธรรมศึกษาของญี่ปุ่นหลังจักรวรรดินิยม” โดย Dr.Akio Kawamura อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Posted in picture.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *