โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาขึ้น ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาฯ ส่งเสริมด้านการอบรมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามคาดหวังจากสังคม และมีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้โครงการยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความเชิงวิพากษ์ และ รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บุคลิกภาพผู้บริหาร โดยมีนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

Posted in picture.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *