ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย รศ.ดร.เกียรติสุ […]

Continue reading

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่คำแปง เครือสาร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญ […]

Continue reading

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา มอบเงินสนับสนุนแก่ภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรต […]

Continue reading

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รอ […]

Continue reading

ผศ.ดร.สุนทรพจน์ มอบเงินสนับสนุนแก่ภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพ […]

Continue reading

อาจารย์ภาควิชารับรางวัล คุณครูในดวงใจของศิษย์

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รอ […]

Continue reading

อาจารย์ภาควิชารับรางวัล Teacher Award 2017

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู […]

Continue reading