ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Princess Maha Chakri Siridhorn Congress Conference      

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนดจัดการประชุม  Princess Ma […]

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้หญิงเรียกร้องสันติภาพ Women Call for Peace

ด้วย สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพั […]

Continue reading

ทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุน Newton Fund

ด้วย British Council ประเทศไทย มีความประสงค์จะประชาสัมพ […]

Continue reading

ถามมา-ตอบไป

หน่วยบริหารงานวิจัย ขอส่งเอกสารเรื่อง “ถามมา-ตอบไ […]

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 6”

ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาว […]

Continue reading