ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย รศ.ดร.เกียรติสุ […]

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Princess Maha Chakri Siridhorn Congress Conference      

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนดจัดการประชุม  Princess Ma […]

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้หญิงเรียกร้องสันติภาพ Women Call for Peace

ด้วย สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพั […]

Continue reading

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่คำแปง เครือสาร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญ […]

Continue reading

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา มอบเงินสนับสนุนแก่ภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรต […]

Continue reading

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รอ […]

Continue reading